loading...
Podstawy działania
Sekcje WDpF
Typowy dzień w WDpF
Nasze publikacje

Warszawski Dom pod Fontanną (WDpF) to dzienna placówka samopomocowa osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego działająca zgodnie z międzynarodowym Modelem Domu-Klubu. Potwierdzeniem działania zgodnie ze Standardami Modelu jest otrzymana dwukrotnie Akredytacja Clubhouse International. Ważność drugiej z kolei trzyletniej Akredytacji upływa w 2020 roku.

WDpF jest zarządzany przez stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego o numerze KRS 0000061865, zgodnie z art. 7 pkt. 7 statutu. Statut znajdziesz tutaj.

 

Praca w Warszawskim Domu pod Fontanną zorganizowana jest w obrębie trzech sekcji: Sekcji Administracji, Sekcji Zatrudnienia i Edukacji oraz Sekcji Obsługi Domu. Każda z nich obejmuje swoimi działaniami różne obszary, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspólnie prowadzić nasz Dom, odpowiadać na różne potrzeby członków, a jednocześnie zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. W ramach dnia zorientowanego na pracę, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, członkowie i pracownicy współpracują tak, by Dom działał jak najlepiej – w sekcjach dzielimy się zadaniami, doświadczeniami i umiejętnościami. Dbamy przy tym by rozwijały się między nami koleżeńskie, partnerskie relacje. Każdy członek Domu wybiera jedną sekcję (tzw. sekcję bazową). W spotkaniach i zadaniach tej sekcji uczestniczy. Częstotliwość, czas i sposób angażowania się w działania Domu-Klubu jest każdorazowo wyborem członka (nie wynika z umowy czy kontraktu, jakie stosuje się, gdy jest się pacjentem, klientem, podopiecznym, użytkownikiem).

Członkowie mogą próbować swoich sił w następujących sekcjach: 

SEKCJA ADMINISTRACJI

W Sekcji Administracji:

 • będziesz mieć wpływ na przyjmowanie członków Warszawskiego Domu pod Fontanną, bo właśnie tutaj zgłasza się każda osoba przychodząca do Domu po raz pierwszy - poznasz przy tym nie tylko historię Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz pierwszego Domu-Klubu na świecie, ale też wiele nowych osób,
 • robiąc nasz codzienny biuletyn, statystyki lub listy obecności, będziesz mógł nabywać i rozwijać umiejętności w zakresie pakietu MS Office (Word, Publisher, Excel) i wyszukiwania informacji w Internecie, a także obsługi urządzeń biurowych: drukarki, xero, skanera, laminatora, a nawet gilotyny do cięcia papieru :)   
 • witając i żegnając w naszej recepcji osoby przychodzące do WDpF czy odbierając i łącząc telefony do Sekcji, będziesz miał możliwość poznawać i nawiązywać kontakty z ludźmi, a jednocześnie zdobywać doświadczenie w pracy recepcjonisty
 • będziesz mógł wesprzeć nasze działania dotyczące kwestii socjalno-bytowych istotnych z punktu widzenia członków Domu – współpracujemy z różnymi podmiotami, czerpiemy wiedzę z zakresu spraw socjalno-bytowych podczas spotkań edukacyjnych, które jako sekcja organizujemy lub współorganizujemy, prowadzimy biblioteczkę tematyczną. Chcemy wiedzieć, co robić i do kogo się zwrócić, kiedy spotyka nas trudna życiowa sytuacja, np. problemy mieszkaniowe, prawne albo związane z trudnościami finansowymi 

SEKCJA ZATRUDNIENIA I EDUKACJI

W Sekcji Zatrudnienia i Edukacji:

 • prowadzimy Samopomocowy Klub Pracy, aby coraz lepiej odnajdywać się na rynku pracy. Możesz wyszukiwać oferty pracy dla siebie lub wspomóc w tym innych. Przygotujesz tutaj nie tylko swoje CV i list motywacyjny, ale także przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą,
 • dowiesz się więcej o obecnym rynku pracy i edukacji, poznasz instytucje i organizacje z nim związane i (dzięki temu) będziesz mógł znaleźć najlepsze możliwości dla siebie. Możesz włączać się w dyskusje o wspieraniu osób z problemami zdrowia psychicznego na rynku pracy, poznać przepisy prawne, brać udział w wydarzeniach i konferencjach dotyczących tych tematów,
 • możesz rozwinąć umiejętności wyszukiwania informacji i sprawnego poruszania się w Internecie, rozpoznając warszawski rynek pracy i edukacji
 • możesz włączyć się w koordynację programu Zatrudnienia Przejściowego, a także – jako członek Domu - skorzystać z możliwości, jakie oferuje. Więcej informacji znajdziesz tutaj(przekierowanie do zakładki zatrudnienie przejściowe)
 • możesz rozwijać umiejętności organizacyjne włączając się w koordynowanie spotkań edukacyjnych i spotkań o ścieżkach zawodowych. Jeśli zechcesz spróbujesz swoich sił jako prowadzący spotkanie, włączysz się w układanie harmonogramu lub zapraszanie gości. Angażując się w promocję spotkań możesz nauczyć się obsługi programów graficznych i tworzenia krótkich tekstów,
 • poćwiczysz języki obce w praktyce włączając się w kontakty z Domami-Klubami na całym świecie. Możesz też spróbować swoich sił w roli tłumacza,
 • możesz włączyć się np. w prowadzenie lub współprowadzenie spotkań z językami obcymi, bo zależy nam na dzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

SEKCJA OBSŁUGI DOMU

W Sekcji Obsługi Domu:

 • będziesz mieć możliwość nabywania i rozwijania swoich umiejętności kulinarnych, uczenia się nowych przepisów lub udoskonalania tych już Ci znanych. Podczas wspólnego gotowania poznasz też w praktyce kuchnię z różnych stron świata,
 • będziesz mógł poćwiczyć zarządzanie budżetem i racjonalne wykorzystywanie środków finansowych – np. podczas robionych przez nas wspólnie codziennych zakupów,
 • podczas swojego dyżuru w prowadzonym przez nas barku będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności obsługi klienta oraz rozliczeń finansowych – w przyjaznej atmosferze,
 • dbamy również o obsługę kulinarną wydarzeń na terenie Domu, więc będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności organizacji przyjęć i przyjmowania gości,
 • będziesz mieć szansę angażować się w kwestie zdrowia psychicznego - mieć, wspólnie z naszą społecznością, wpływ na politykę i system wsparcia osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego (np. prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego itp.). Wspólnie z nami możesz brać udział w wydarzeniach zewnętrznych związanych ze zdrowiem psychicznym oraz czerpać wiedzę z tego zakresu podczas różnego rodzaju spotkań edukacyjnych - dotyczących nie tylko zdrowia psychicznego ale też ogólnej wiedzy zdrowotnej, które mamy możliwość organizować lub współorganizować jako sekcja,
 • uzyskasz w naszej sekcji informacje o aktualnych możliwościach bezpłatnego lub niskopłatnego wsparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych (np. bezpłatne konsultacje psychologiczne, warsztaty, grupy wsparcia itp.),
 • będziesz miał możliwość rozwijać swoje umiejętności majsterkowania podczas wspólnych napraw różnych domowych usterek,
 • dbamy też o nasze Domowo-Klubowe rybki – będziesz więc mógł nauczyć się w praktyce techniki odmulania akwarium, czyszczenia filtrów oraz karmienia, rybek. A gdy będziesz miał potrzebę zrelaksowania się – rybki zapraszają do wspólnych kontemplacji,
 • wypracowaliśmy też wspólnie idealny system dbania – nawożenia i podlewania – naszych kwiatów – chętnie przekażemy Ci naszą wiedzę na ten temat.

W każdej sekcji:

 • zapraszamy do podejmowania decyzji, zgłaszania pomysłów i planowania działań swojej sekcji i całego Domu,
 • zachęcamy do spróbowania swoich sił w prowadzeniu spotkań i zebrań,
 • zachęcamy do interesowania się sytuacją członków, którzy aktualnie nie przychodzą. Może właśnie czekają na telefon bądź e-mail od innych członków swojej społeczności!
 • mobilizujemy się wzajemnie do dbania o przestrzeń swojej sekcji i całego Domu, wszystko w Domu – także porządki – robimy własnymi siłami!

Planujesz przyjść do Warszawskiego Domu pod Fontanną, ale nie wiesz czego się spodziewać? Poznaj nasz harmonogram dnia – oto jak wygląda dzień zorientowany na pracę w praktyce:

09:00 Otwieramy Dom-Klub

09:20 Na spotkaniu śniadaniowym zbieramy informacje do codziennie wydawanego przez nas biuletynu i dyskutujemy o najpilniejszych sprawach

10:00 Na spotkaniach Sekcji wspólnie dzielimy się zadaniami i rozmawiamy o najważniejszych kwestiach i zagadnieniach

Do 13:30 mamy czas na wykonywanie zadań, do których się zgłosiliśmy

Od 13:30 do 14:30 Mamy przerwę obiadową - na obiad przygotowywany przez Sekcję Obsługi Domu można zapisywać się do godziny 10:30

14:30 Ponownie spotykamy się na spotkaniach Sekcji, sprawdzamy co udało nam się zrobić do tej pory, wspólnie dzielimy się popołudniowymi zadaniami i rozmawiamy o najważniejszych kwestiach i zagadnieniach

15:15 To czas na różnego typu spotkania: np. w środy organizujemy spotkania edukacyjne i spotkania o ścieżkach zawodowych, w inne dni dyskutujemy o Standardach Modelu Domu-Klubu lub o bieżących ważnych sprawach czy wydarzeniach

Od 16:45 przygotowujemy Dom-Klub do zamknięcia

17:00 Zamykamy Dom-Klub.

W każdy wtorek o 15:30 na Zebraniu Generalnym poruszamy najważniejsze kwestie dotyczące całego Domu-Klubu. Każdy wtorek od 17:00 do 20:00 przeznaczamy na rekreację.