Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego

Anna Kwaśniewska
Przewodnicząca Rady
Mirosław Horbaty
Zastępca Przewodniczącego Rady
Bolesław Walędziak
Skarbnik Rady
Jakub Tercz
Zastępca Skarbnika Rady
Iwona Wiktorska
Sekretarz Rady

Komisja Rewizyjna

Michał Brudny
Bożena Molska
Katarzyna Wysocka

Komisja Etyki

Marek Bruś
Jacek Gałązka
Andrzej Nowak