Aż 40 reprezentantów kilkunastu mazowieckich organizacji odwiedziło nas 28 maja 2019 r. w ramach projektu „Mój cel? Samodzielność!”.

Dzięki współpracy wszystkich sekcji WDpF przygotowaliśmy intensywne spotkanie obejmujące m.in. warsztaty przybliżające ideę konsultacji koleżeńskich jako sposobu na wyznaczanie i realizację celów indywidualnych. Byli z nami: 

 • Stowarzyszenie Pomost, Fundacja eF kropka
 • Stowarzyszenie Integracja
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • osoby związane z Centrami Zdrowia Psychicznego na Mokotowie, Bielanach i Bródnie (WTZ, oddziały dzienne, grupy wsparcia, grupy wsparcia rodzin, liczni asystenci zdrowienia z całej Warszawy...)
 • Zakład Lecznictwa Otwartego na Gruzińskiej (Praga Południe)
 • ŚDS „Pod skrzydłami”
 • DPS „Leśny”
 • OPS Wola
 • DPS i Ośrodek Wsparcia Ursynów
 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • a także Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.

Projekt „Mój cel? Samodzielność!” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcia zrobiła dla nas Maryla Boguszewska, wolontariuszka WDpF.