W ciągu 5 dni Międzynarodowego Seminarium Clubhouse International uczestniczyliśmy w 8 sesjach plenarnych oraz 10 warsztatach. W ramach jednego z warsztatów przedstawiliśmy prezentację pn. „Podejmowanie decyzji przez konsensus – praktyczny przewodnik”. W czasie Seminarium wzięliśmy udział we wszystkich ośmiu sesjach plenarnych. Mieliśmy okazję wysłuchać między innymi prezentacji przedstawicieli: Światowej Organizacji Zdrowia, Parlamentu Norweskiego, Dyrektora Programowego Clubhouse International, ale także wielu przedstawicieli – dyrektorów, pracowników i członków - Domów-Klubów z całego świata. Tematy poruszane na sesjach plenarnych objęły między innymi: rolę jaką międzynarodowa społeczność Domów-Klubów może pełnić w dialogu dotyczącym światowego kryzysu w obszarze zdrowia psychicznego, rozwój modelu Domu-Klubu i wpływ procesu Akredytacji na jakość działań i skuteczność modelu, rolę lokalnych koalicji Domów-Klubów w procesie ich rozwoju, możliwe sposoby przeciwdziałania stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego. Część sesji poświęcona była doświadczeniom poszczególnych członków społeczności Domów-Klubów. W czasie wystąpień mowa była między innymi o wzmacniających i pomagających w procesie zdrowienia aspektach modelu Domu-Klubu. W czasie sesji zamykającej wzięliśmy udział w panelu podsumowującym wydarzenie wraz z przedstawicielami Domów-Klubów z Brazylii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy okazję nie tylko podsumować najważniejsze dla nas aspekty wydarzenia, ale też przedstawić naszą perspektywę na znaczenie współpracy międzynarodowej w społeczności Domów-Klubów. Wzięliśmy także udział łącznie w 10 warsztatach (dostępnych było wiele możliwości warsztatów w tym samym czasie), tak by zdobyć jak największą ilość informacji przydatnych dla społeczności WDpF.

Warsztaty obejmowały następujące zakresy tematyczne:

 •  Jak budować rady koordynacyjne i doradcze w Domach Klubach;
 •  Rola pracowników w Domach Klubach;
 •  Rola Dyrektora w Domach-Klubach;
 •  Budowanie partnerstw lokalnych, współpracy z instytucjami/organizacjami oraz społecznościami w swoim środowisku;
 •  Programy dla młodych dorosłych – jak pomóc im znaleźć swoje miejsce w Domach-Klubach;
 •  Zbieranie i wykorzystywaniu danych w Domach-Klubach;
 •  Nowe perspektywy działań - jak tworzyć nowe obszary sensownej pracy w Domach-Klubach;
 •  Możliwości współczesnego rynku pracy, które warto wziąć pod uwagę w strategiach wsparcia w zatrudnieniu w Domach-Klubach;
 •  Model praktyki społecznej stosowanej w Domach-Klubach – relacje między ludźmi, miejscem -a pracą;
 •  Różne formy wsparcia w zatrudnieniu w modelu Domu-Klubu (zatrudnienie niezależne, przejściowe, wspierane).
 • Program Seminarium oraz niektóre wystąpienia są dostępne w języku angielskim pod linkiem:

https://clubhouse-intl.org/world-mental-health-seminar-2019-recap/

„Polska-Norwegia-Świat: Warszawski Dom pod Fontanną na Międzynarodowym Seminarium Domów-Klubów”- zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach programu PROO 5.