Drodzy członkowie, wolontariusze, sympatycy WDpF i Stowarzyszenia!

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe realizacji celu, jakim jest udział przedstawicieli Warszawskiego Domu pod Fontanną w tegorocznym Międzynarodowym Seminarium Clubhouse International. Seminarium odbędzie się w dniach 28.03.2019 – 03.10.2019 w Norwegii.

Tegoroczny koszt uczestnictwa trzech osób w Seminarium, ustanowiony przez organizację Clubhouse International, wynosi 4950 USD, co w przybliżeniu daje kwotę 18 810 PLN. Doliczyć należy do tego koszty przelotu w obie strony. Całkowity koszt takiego przedsięwzięcia szacujemy na 20 000 PLN. Jest to kwota, która zdecydowanie przerasta nasze możliwości finansowe. Udział w Międzynarodowym Seminarium Clubhouse International jest dla nas szczególnie cenny: ma wymiar podnoszenia wiedzy i żywej wymiany doświadczeń w bezpośrednim dialogu, wspólnego kreowania dalszego rozwoju ruchu Domów-Klubów, a także silnej ponadnarodowej integracji. Nasze uczestnictwo w tegorocznym seminarium, po 6 latach przerwy, znacząco wzmocni podmiotowość i możliwości działania członków WDpF, których reprezentant weźmie udział w seminarium. Udział w wydarzeniu wzmocni też całą społeczność – determinację i zasoby członków, pracowników i wolontariuszy dla dalszego realizowania ciągle pionierskiej w Polsce idei. Jesteśmy przekonani, że udzielone wsparcie finansowe przybliży nas do zrealizowania zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i przyszłość Warszawskiego Domu pod Fontanną. Jeśli mielibyście chęć i możliwości nas wesprzeć, prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy: 

mBank, nr rachunku 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001, bądź osobiście w WDpF.

Docenimy każdy gest!

Członkowie i pracownicy WDpF