Dziękujemy licznie przybyłym na Walne Zebranie członkom stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego! Zebranie, które odbyło się 26 czerwca 2019 r., zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe stowarzyszenia oraz sprawozdania Rady Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki za rok 2018.

Mamy również zaszczyt poinformować, że – spośród licznych kandydatów - wspólnie wybraliśmy nowe władze w następującym składzie:

Rada Koordynacyjna: 

 • Mirosław Horbaty: przewodniczący
 • Jakub Tercz: z-ca przewodniczącego
 • Piotr Szof: skarbnik
 • Anna Kwaśniewska d. Wiszenko: z-ca skarbnika
 • Jakub Zawiła-Niedźwiecki: sekretarz

Komisja Rewizyjna: 

 • Piotr Żemantowski: przewodniczący
 • Robert Michałkiewicz: z-ca przewodniczącego
 • Bolesław Walędziak: sekretarz

Komisja Etyki:

 • Marian Anasz: przewodniczący
 • Anna Szymańska: z-ca przewodniczącego
 • Bożena Molska: sekretarz