Drodzy członkowie, wolontariusze, sympatycy WDpF i Stowarzyszenia!

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe realizacji celu, jakim jest udział przedstawicieli Warszawskiego Domu pod Fontanną w tegorocznym Międzynarodowym Seminarium Clubhouse International. Seminarium odbędzie się w dniach 28.03.2019 – 03.10.2019 w Norwegii.

Tegoroczny koszt uczestnictwa trzech osób w Seminarium, ustanowiony przez organizację Clubhouse International, wynosi 4950 USD, co w przybliżeniu daje kwotę 18 810 PLN. Doliczyć należy do tego koszty przelotu w obie strony. Całkowity koszt takiego przedsięwzięcia szacujemy na 20 000 PLN. Jest to kwota, która zdecydowanie przerasta nasze możliwości finansowe. Udział w Międzynarodowym Seminarium Clubhouse International jest dla nas szczególnie cenny: ma wymiar podnoszenia wiedzy i żywej wymiany doświadczeń w bezpośrednim dialogu, wspólnego kreowania dalszego rozwoju ruchu Domów-Klubów, a także silnej ponadnarodowej integracji. Nasze uczestnictwo w tegorocznym seminarium, po 6 latach przerwy, znacząco wzmocni podmiotowość i możliwości działania członków WDpF, których reprezentant weźmie udział w seminarium. Udział w wydarzeniu wzmocni też całą społeczność – determinację i zasoby członków, pracowników i wolontariuszy dla dalszego realizowania ciągle pionierskiej w Polsce idei. Jesteśmy przekonani, że udzielone wsparcie finansowe przybliży nas do zrealizowania zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i przyszłość Warszawskiego Domu pod Fontanną. Jeśli mielibyście chęć i możliwości nas wesprzeć, prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy: 

mBank, nr rachunku 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001, bądź osobiście w WDpF.

Docenimy każdy gest!

Członkowie i pracownicy WDpF

Dziękujemy licznie przybyłym na Walne Zebranie członkom stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego! Zebranie, które odbyło się 26 czerwca 2019 r., zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe stowarzyszenia oraz sprawozdania Rady Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki za rok 2018.

Mamy również zaszczyt poinformować, że – spośród licznych kandydatów - wspólnie wybraliśmy nowe władze w następującym składzie:

Rada Koordynacyjna: 

 • Mirosław Horbaty: przewodniczący
 • Jakub Tercz: z-ca przewodniczącego
 • Piotr Szof: skarbnik
 • Anna Kwaśniewska d. Wiszenko: z-ca skarbnika
 • Jakub Zawiła-Niedźwiecki: sekretarz

Komisja Rewizyjna: 

 • Piotr Żemantowski: przewodniczący
 • Robert Michałkiewicz: z-ca przewodniczącego
 • Bolesław Walędziak: sekretarz

Komisja Etyki:

 • Marian Anasz: przewodniczący
 • Anna Szymańska: z-ca przewodniczącego
 • Bożena Molska: sekretarz

Aż 40 reprezentantów kilkunastu mazowieckich organizacji odwiedziło nas 28 maja 2019 r. w ramach projektu „Mój cel? Samodzielność!”.

Dzięki współpracy wszystkich sekcji WDpF przygotowaliśmy intensywne spotkanie obejmujące m.in. warsztaty przybliżające ideę konsultacji koleżeńskich jako sposobu na wyznaczanie i realizację celów indywidualnych. Byli z nami: 

 • Stowarzyszenie Pomost, Fundacja eF kropka
 • Stowarzyszenie Integracja
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • osoby związane z Centrami Zdrowia Psychicznego na Mokotowie, Bielanach i Bródnie (WTZ, oddziały dzienne, grupy wsparcia, grupy wsparcia rodzin, liczni asystenci zdrowienia z całej Warszawy...)
 • Zakład Lecznictwa Otwartego na Gruzińskiej (Praga Południe)
 • ŚDS „Pod skrzydłami”
 • DPS „Leśny”
 • OPS Wola
 • DPS i Ośrodek Wsparcia Ursynów
 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • a także Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.

Projekt „Mój cel? Samodzielność!” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcia zrobiła dla nas Maryla Boguszewska, wolontariuszka WDpF.