Program Zatrudnienia Przejściowego

Wiele osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego chce i może pracować. Przeszkodą w podjęciu pracy mogą być: brak doświadczeń zawodowych, stereotypy dotyczące chorób psychicznych, dłuższe przerwy w życiu zawodowym lub inne trudności związane z chorobą. Uczestnictwo i działanie w Domu-Klubie bywa pierwszym krokiem w kierunku podjęcia lub powrotu do pracy. Kolejnym krokiem może być udział w programie Zatrudnienia Przejściowego.(ZP)


Dla kogo jest program Zatrudnienia Przejściowego?

Program jest przeznaczony dla członków Domu-Klubu, którzy chcą podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy, ale brakuje im realnych doświadczeń zawodowych lub z innego powodu wejście czy powrót na rynek pracy sprawia im trudność. Zatrudnienie Przejściowe umożliwia członkom zatrudnienie w firmach i instytucjach współpracujących z Domem-Klubem i zdobycie potrzebnego doświadczenia. Osoby pracujące w ramach ZP mają możliwość uzyskania pracy ze względu na swoje chęci i umiejętności, a nie z racji posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, które nie jest w żaden sposób brane pod uwagę.


Jak to działa?

• Firma/instytucja po rozpoznaniu swoich potrzeb, uruchamia miejsce Zatrudnienia Przejściowego przy współpracy Domu-Klubu.

• Pracodawca traktuje zatrudnionego członka jako osobę zaczynającą zdobywać swoje doświadczenie zawodowe.

• Pracownicy Zatrudnienia Przejściowego pracują codziennie lecz w niepełnym wymiarze godzin (15–20 godzin tygodniowo), najczęściej pomiędzy 8:00 a 17:00.

• W jednym miejscu Zatrudnienia Przejściowego pracują kolejni członkowie Domu-Klubu. Kolejne osoby pracują zwykle przez 6–9 miesięcy.

• Pracodawca nie przeprowadza rekrutacji. Dom-Klub rekomenduje i przygotowuje kolejne osoby do pracy.

• Dom-Klub zapewnia zastępstwa na czas każdej nieobecności pracownika Zatrudnienia Przejściowego.

• Pracownik Zatrudnienia Przejściowego i Dom-Klub są w stałym kontakcie ze sobą oraz firmą i starają się zapewnić jak najlepsze wykonanie pracy.

• Zazwyczaj zakres obowiązków pracownika ZP obejmuje powtarzalne zadania, niewymagające podejmowania ważnych decyzji ani specjalistycznych umiejętności.


Jesteś członkiem lub chciałbyś nim zostać? Udział w programie Zatrudnienia Przejściowego może dać Ci:

• pozytywny punkt w CV i wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracySKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

• możliwość sprawdzenia i rozwijania swoich możliwości zawodowych

• doświadczenie pracy na takich zasadach, na jakich pracuje większość społeczeństwa

• szansę na podejmowanie bardziej samodzielnych i trafnych kroków zawodowych

Program ZP pozwali Ci zetknąć się z realiami prawdziwego rynku pracy, podjąć pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę, ale mieć prawo do niepowodzenia i życzliwej pomocy w sytuacji problemów.

„Praca w ramach programu Zatrudnienia Przejściowego to był mój test na samodzielność i odpowiedzialność. Było to dla mnie bardzo cenne. Była to nauka samodzielnego myślenia, trening w koncentracji. Podchodziłem do tego zawsze bardzo uczciwie. Wydaje mi się, że ta praca jest naszym wspólnym dobrem, abyśmy się czuli w niej pozytywnie nastawieni i godni, bo chyba na to zasłużyliśmy.”

Andrzej Nowak, członek WDpF


Jesteś pracodawcą? Dzięki udziałowi w programie Zatrudnienia Przejściowego możesz:

• korzystać z pracy wykonywanej przez zaangażowane i dobrze przygotowane osoby

• włączyć się w innowacyjny w Polsce, ale sprawdzony na świecie program

• zrobić coś dobrego – wesprzeć osoby chorujące psychicznie w powrocie na rynek pracy

• zadbać o pozytywny wizerunek firmy zaangażowanej społecznie

Na przestrzeni lat, w ramach programu Zatrudnienia Przejściowego, członkowie spróbowali swoich sił między innymi w: obsłudze klienta, w recepcji, w prostych pracach księgowych i biurowych.


Nasze aktualne miejsca Zatrudnienia Przejściowego to:

  • Praca na stanowisku kuriera w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

• współpracujemy od 2008 roku

• swoich sił w tej pracy spróbowało ponad 20 członków Warszawskiego Domu pod Fontanną

• jest to praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo

  • Praca na stanowisku osoby sprzątającej w Fundacji TUS:

• współpracujemy od 2018 roku

• swoich sił w tej pracy spróbowało 2 członków Warszawskiego Domu pod Fontanną

• praca w wymiarze 4 godzin tygodniowo

  • Miejsce Zatrudnienia Przejściowego w Szpitalu Wolskim:

• rozpoczęliśmy współpracę w 2018 r

• 2 członków spróbowało swoich sił w pracy na stanowisku pomocnika magazynu w Dziale ds. Gospodarczych i Zaopatrzenia Szpitala Wolskiego

• obecnie rozmawiamy o zmianie stanowiska pracy


Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Chciałbyś zostać pracodawcą w programie Zatrudnienia przejściowego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!