loading...
Podstawy działania
Sekcje WDpF
Typowy dzień w WDpF
Nasze publikacje

Warszawski Dom pod Fontanną (WDpF)

to dzienna placówka samopomocowa osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego działająca zgodnie z międzynarodowym Modelem Domu-Klubu. Potwierdzeniem działania zgodnie ze Standardami Modelu jest otrzymana dwukrotnie Akredytacja Clubhouse International. Ważność drugiej z kolei trzyletniej Akredytacji upływa w 2021 roku.

WDpF jest zarządzany przez stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego o numerze KRS 0000061865, zgodnie z art. 7 pkt. 7 statutu. Statut znajdziesz tutaj

W związku z tym, że od 2001 roku działalność Stowarzyszenia jest skupiona na prowadzeniu Warszawskiego Domu pod Fontanną, Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia jest jednocześnie Zarządem Domu. Dotacje zapewniające byt Warszawskiemu Domowi pod Fontanną od wielu lat pochodzą od m.st. Warszawy oraz Wojewody Mazowieckiego.

 

 

Aktualnie realizowane zadania publiczne:

Klub samopomocy "Warszawski Dom pod Fontanną" - zadanie publiczne finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego na zlecenie m.st. Warszawy (zadanie trzyletnie realizowane od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.).

 

Oczekiwanym rezultatem działań WDpF jest odzyskanie samodzielności i zdrowia oraz integracja społeczno-zawodowa dorosłych osób chorujących psychicznie, związane z uczestnictwem w działaniach opartych na międzynarodowym modelu Domu-Klubu. Na ten ogólny rezultat składa się uczestnictwo w pięciu oferowanych działaniach toczących się w trzech sekcjach (Sekcji Administracji, Sekcji Obsługi Domu oraz Sekcji Zatrudnienia i Edukacji).


Te działania to:

 1. Wspólne działania na terenie WDpF w ramach dnia zorientowanego na pracę (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00),
 2. Wspólne działania promocyjno-edukacyjne poza WDpF,
 3. Wsparcie indywidualne dotyczące spraw zdrowotnych, socjalnych, życiowych członków, mające miejsce w środowisku (poza WDpF),
 4. Aktywności rekreacyjno-towarzyskie na terenie WDpF (w każdy wtorek w godzinach 17:00-20:00, czasami w soboty),
 5. Aktywności rekreacyjno-towarzyskie w środowisku (poza WDpF).

 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO - zadanie publiczne współfinansowane przez m.st. Warszawę (zadanie trzyletnie realizowane od 1 grudnia 2018 r. do 30.11.2021 r.).


W ramach zadania chcemy zwiększać możliwości członków w zakresie wchodzenia na rynek pracy – dzięki podejmowaniu Zatrudnienia Przejściowego oraz innych aktywności związanych ze wspólnym prowadzeniem przez członków i pracowników programu Zatrudnienia Przejściowego.


W ramach zadania chcemy zwiększać możliwości członków w zakresie wchodzenia na rynek pracy – dzięki podejmowaniu Zatrudnienia Przejściowego oraz innych aktywności związanych ze wspólnym prowadzeniem przez członków i pracowników programu Zatrudnienia Przejściowego.

Prowadzimy także Samopomocowy Klub Pracy oraz organizujemy spotkania o ścieżkach zawodowych, aby wzmacniać potencjał społeczno-zawodowy członków i ich rodzin, w wymiarze indywidualnym i grupowym - poprzez udzielanie wsparcia i wzajemne wspieranie się członków samopomocowej społeczności WDpF w pozytywnych decyzjach i działaniach dotyczących samodzielnego życia w społeczeństwie.


Uzupełnieniem działań Warszawskiego Domu pod Fontanną są:

Projekt „Mój cel? Samodzielność!”

Realizowany od lipca 2018 do listopada 2020 dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt obejmuje szereg działań wzmacniających samodzielność społeczną osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego.


Samodzielność jako chęć i umiejętność podążania własną ścieżką życiową, zgodnie z własnymi wartościami i potrzebami.

Samodzielność osiąganą w momencie, gdy wsparcie zewnętrzne jest możliwością, a nie koniecznością.


Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • koleżeńskie spotkania konsultacyjne członków i pracowników WDpF służące wyznaczaniu celów indywidualnych,
 • spotkania warsztatowe z udziałem uczestników z całego Mazowsza,
 • akcja promocyjno-informacyjna angażująca osoby z zaburzeniami psychicznymi w roli rzeczników samopomocy i własnej samodzielności społecznej.


Doposażenie Warszawskiego Domu pod Fontanną

Realizowany od kwietnia do września 2020, finansowany ze środków m.st. Warszawy. Dzięki projektowi doposażenie Warszawskiego Domu pod Fontanną uzupełniono o kuchenki gazowe, okapy, stół konferencyjny, laptopy oraz składowe sieci informatycznej (zasilacz UPS, przełącznik sieciowy, dyski twarde).Praca w Warszawskim Domu pod Fontanną zorganizowana jest w obrębie trzech sekcji: Sekcji Administracji, Sekcji Zatrudnienia i Edukacji oraz Sekcji Obsługi Domu. Każda z nich obejmuje swoimi działaniami różne obszary, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspólnie prowadzić nasz Dom, odpowiadać na różne potrzeby członków, a jednocześnie zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. W ramach dnia zorientowanego na pracę, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, członkowie i pracownicy współpracują tak, by Dom działał jak najlepiej – w sekcjach dzielimy się zadaniami, doświadczeniami i umiejętnościami. Dbamy przy tym by rozwijały się między nami koleżeńskie, partnerskie relacje. Każdy członek Domu wybiera jedną sekcję (tzw. sekcję bazową). W spotkaniach i zadaniach tej sekcji uczestniczy. Częstotliwość, czas i sposób angażowania się w działania Domu-Klubu jest każdorazowo wyborem członka (nie wynika z umowy czy kontraktu, jakie stosuje się, gdy jest się pacjentem, klientem, podopiecznym, użytkownikiem).

Członkowie mogą próbować swoich sił w następujących sekcjach: 

SEKCJA ADMINISTRACJI

W Sekcji Administracji:

 • będziesz mieć wpływ na przyjmowanie członków Warszawskiego Domu pod Fontanną, bo właśnie tutaj zgłasza się każda osoba przychodząca do Domu po raz pierwszy - poznasz przy tym nie tylko historię Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz pierwszego Domu-Klubu na świecie, ale też wiele nowych osób,
 • robiąc nasz codzienny biuletyn, statystyki lub listy obecności, będziesz mógł nabywać i rozwijać umiejętności w zakresie pakietu MS Office (Word, Publisher, Excel) i wyszukiwania informacji w Internecie, a także obsługi urządzeń biurowych: drukarki, xero, skanera, laminatora, a nawet gilotyny do cięcia papieru :)   
 • witając i żegnając w naszej recepcji osoby przychodzące do WDpF czy odbierając i łącząc telefony do Sekcji, będziesz miał możliwość poznawać i nawiązywać kontakty z ludźmi, a jednocześnie zdobywać doświadczenie w pracy recepcjonisty
 • będziesz mógł wesprzeć nasze działania dotyczące kwestii socjalno-bytowych istotnych z punktu widzenia członków Domu – współpracujemy z różnymi podmiotami, czerpiemy wiedzę z zakresu spraw socjalno-bytowych podczas spotkań edukacyjnych, które jako sekcja organizujemy lub współorganizujemy, prowadzimy biblioteczkę tematyczną. Chcemy wiedzieć, co robić i do kogo się zwrócić, kiedy spotyka nas trudna życiowa sytuacja, np. problemy mieszkaniowe, prawne albo związane z trudnościami finansowymi 

SEKCJA ZATRUDNIENIA I EDUKACJI

W Sekcji Zatrudnienia i Edukacji:

 • prowadzimy Samopomocowy Klub Pracy, aby coraz lepiej odnajdywać się na rynku pracy. Możesz wyszukiwać oferty pracy dla siebie lub wspomóc w tym innych. Przygotujesz tutaj nie tylko swoje CV i list motywacyjny, ale także przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą,
 • dowiesz się więcej o obecnym rynku pracy i edukacji, poznasz instytucje i organizacje z nim związane i (dzięki temu) będziesz mógł znaleźć najlepsze możliwości dla siebie. Możesz włączać się w dyskusje o wspieraniu osób z problemami zdrowia psychicznego na rynku pracy, poznać przepisy prawne, brać udział w wydarzeniach i konferencjach dotyczących tych tematów,
 • możesz rozwinąć umiejętności wyszukiwania informacji i sprawnego poruszania się w Internecie, rozpoznając warszawski rynek pracy i edukacji
 • możesz włączyć się w koordynację programu Zatrudnienia Przejściowego, a także – jako członek Domu - skorzystać z możliwości, jakie oferuje. Więcej informacji znajdziesz tutaj(przekierowanie do zakładki zatrudnienie przejściowe)
 • możesz rozwijać umiejętności organizacyjne włączając się w koordynowanie spotkań edukacyjnych i spotkań o ścieżkach zawodowych. Jeśli zechcesz spróbujesz swoich sił jako prowadzący spotkanie, włączysz się w układanie harmonogramu lub zapraszanie gości. Angażując się w promocję spotkań możesz nauczyć się obsługi programów graficznych i tworzenia krótkich tekstów,
 • poćwiczysz języki obce w praktyce włączając się w kontakty z Domami-Klubami na całym świecie. Możesz też spróbować swoich sił w roli tłumacza,
 • możesz włączyć się np. w prowadzenie lub współprowadzenie spotkań z językami obcymi, bo zależy nam na dzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

SEKCJA OBSŁUGI DOMU

W Sekcji Obsługi Domu:

 • będziesz mieć możliwość nabywania i rozwijania swoich umiejętności kulinarnych, uczenia się nowych przepisów lub udoskonalania tych już Ci znanych. Podczas wspólnego gotowania poznasz też w praktyce kuchnię z różnych stron świata,
 • będziesz mógł poćwiczyć zarządzanie budżetem i racjonalne wykorzystywanie środków finansowych – np. podczas robionych przez nas wspólnie codziennych zakupów,
 • podczas swojego dyżuru w prowadzonym przez nas barku będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności obsługi klienta oraz rozliczeń finansowych – w przyjaznej atmosferze,
 • dbamy również o obsługę kulinarną wydarzeń na terenie Domu, więc będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności organizacji przyjęć i przyjmowania gości,
 • będziesz mieć szansę angażować się w kwestie zdrowia psychicznego - mieć, wspólnie z naszą społecznością, wpływ na politykę i system wsparcia osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego (np. prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego itp.). Wspólnie z nami możesz brać udział w wydarzeniach zewnętrznych związanych ze zdrowiem psychicznym oraz czerpać wiedzę z tego zakresu podczas różnego rodzaju spotkań edukacyjnych - dotyczących nie tylko zdrowia psychicznego ale też ogólnej wiedzy zdrowotnej, które mamy możliwość organizować lub współorganizować jako sekcja,
 • uzyskasz w naszej sekcji informacje o aktualnych możliwościach bezpłatnego lub niskopłatnego wsparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych (np. bezpłatne konsultacje psychologiczne, warsztaty, grupy wsparcia itp.),
 • będziesz miał możliwość rozwijać swoje umiejętności majsterkowania podczas wspólnych napraw różnych domowych usterek,
 • dbamy też o nasze Domowo-Klubowe rybki – będziesz więc mógł nauczyć się w praktyce techniki odmulania akwarium, czyszczenia filtrów oraz karmienia, rybek. A gdy będziesz miał potrzebę zrelaksowania się – rybki zapraszają do wspólnych kontemplacji,
 • wypracowaliśmy też wspólnie idealny system dbania – nawożenia i podlewania – naszych kwiatów – chętnie przekażemy Ci naszą wiedzę na ten temat.

W każdej sekcji:

 • zapraszamy do podejmowania decyzji, zgłaszania pomysłów i planowania działań swojej sekcji i całego Domu,
 • zachęcamy do spróbowania swoich sił w prowadzeniu spotkań i zebrań,
 • zachęcamy do interesowania się sytuacją członków, którzy aktualnie nie przychodzą. Może właśnie czekają na telefon bądź e-mail od innych członków swojej społeczności!
 • mobilizujemy się wzajemnie do dbania o przestrzeń swojej sekcji i całego Domu, wszystko w Domu – także porządki – robimy własnymi siłami!

Planujesz przyjść do Warszawskiego Domu pod Fontanną, ale nie wiesz czego się spodziewać? Poznaj nasz harmonogram dnia – oto jak wygląda dzień zorientowany na pracę w praktyce:

09:00 Otwieramy Dom-Klub

09:20 Na spotkaniu śniadaniowym zbieramy informacje do codziennie wydawanego przez nas biuletynu i dyskutujemy o najpilniejszych sprawach

10:00 Na spotkaniach Sekcji wspólnie dzielimy się zadaniami i rozmawiamy o najważniejszych kwestiach i zagadnieniach

Do 13:30 mamy czas na wykonywanie zadań, do których się zgłosiliśmy

Od 13:30 do 14:30 Mamy przerwę obiadową - na obiad przygotowywany przez Sekcję Obsługi Domu można zapisywać się do godziny 10:30

14:30 Ponownie spotykamy się na spotkaniach Sekcji, sprawdzamy co udało nam się zrobić do tej pory, wspólnie dzielimy się popołudniowymi zadaniami i rozmawiamy o najważniejszych kwestiach i zagadnieniach

15:15 To czas na różnego typu spotkania: np. w środy organizujemy spotkania edukacyjne i spotkania o ścieżkach zawodowych, w inne dni dyskutujemy o Standardach Modelu Domu-Klubu lub o bieżących ważnych sprawach czy wydarzeniach

Od 16:45 przygotowujemy Dom-Klub do zamknięcia

17:00 Zamykamy Dom-Klub.

W każdy wtorek o 15:30 na Zebraniu Generalnym poruszamy najważniejsze kwestie dotyczące całego Domu-Klubu. Każdy wtorek od 17:00 do 20:00 przeznaczamy na rekreację.